Poštovani Bijakovčani i Bijakovčanke,

predstavljamo Vam Glavni projekt raskrižja ulica Kralja Tomislava i Kraljice Katarine Kosače koji je nedavno završen i predan načelniku naše općine!

Osnovni podaci o projektu:

Projekt: Rotor - kružno raskrižje ulica Kralja Tomislava i Kraljice Katarine Kosače

Faza projekta:

Glavni projekt rotora - kružno raskrižje ulica Kralja Tomislava i Kraljice Katarine Kosače

Naručitelj:

Načelnik, općina Čitluk

Projektanti:

dr. sc. Ivan Lovrić, dipl. ing. građ.

dr. sc. Boris Čutura, dipl. ing. građ.

Pojektiranje:

2021/2022

Obuhvat plana (granice obuhvata projekta):

4385 m2

Katastarska općina:

Bijakovići

Katastarske parcele u obuhvatu projekta:

k.č. 84/3, 84/14, 86/1, 362/5, 382/22, 3001/1 i 3005/2

Vrijednost projektne dokumentacije:

5.900,00 KM + PDV =6.903,00 KM

Projektna vrijednost realizacije projekta:

301.905,00 KM + PDV = 353.229,00 KM

Plan završetka realizacije cijelog projekta:

2025. godina

Plan realizacije u 2023. godini:

Planirane su sve aktivnosti i radovi na izmještanju postojeće trafostanice na lokaciju u neposrednoj blizini postojeće, eventualna rekonstrukcija postojećih komunalnih instalacija (vodoopskrbni cjevovod, PTT mreža, energetski kablovi i dr.), pripremni radovi na instalaciji javne rasvjete raskrižja te potrebni zemljani radovi.

Detaljnim slikama plana možete pristupiti Ovdje.

Korisni Linkovi