ZAPISNIK


Prezentacija novoplanirane trase ulice Bleiburških žrtava

Prezentacija je počela u 12:20h.


Prezentaciju je izlagao Frenk Ostojić, predsjednik MZ Bijakovići.


Nakon uvodnog izlaganja i zahvale onima koji su omogućili da se prezentacija održi i svima koji su došli na prezentaciju, izlagač je detaljno izložio novoplaniranu trasu ulice Bleiburških žrtava i pojasnio probleme s kojima bi se mogli susresti pri izgradnji ulice te moguća rješenja.
Posebno je istaknuo različite mogućnosti nadoknada za ustupljena zemljišta zahvaćenim novom trasom puta i da se ništa neće raditi i odlučivati bez suglasnosti posjednika-vlasnika.
Nakon izlaganja krenulo se u raspravu u kojoj je omogućeno postavljanje pitanja, odnosno iznošenja pojedinačnih mišljenja o prezentiranoj novoplaniranoj trasi ulice Bleiburških žrtava i izjašnjavanju da li se prisutni slažu da se trasa proteže u širinu od 6 m ili 9 m.


Marinko-Maka Ivanković se javio za riječ napomenuvši da predstavlja posjednika Terezu Ivanković rođ. Ostojić, i iznio je pozitivno mišljenje o novoplaniranoj trasi istaknuvši da se slaže da se ista proširi na 9 m.


Mladen (Bože) Ostojić koji predstavlja posjednika Ostojić (Ivana) Božo , iznio je pozitivno mišljenje i složio se da se trasa proširi na 9 m.


Zoran (Miljenko) Ostojić koji predstavlja Ostojić (Ivana) Miljenko je postavio pitanje :“ Kako općina Čitluk nadoknađuje zemljište 1:1 ili nekako drugačije“ ?

Izlagač je odgovorio kako općina Čitluk nema još  definirano kako i na koji način će se provoditi nadoknada, nego će VmzB s načelnikom u narednim tjednima razmotriti različite mogućnosti nadoknada te će nakon dogovora dati upute posjednicima-vlasnicima zemljišta da pojedinačno rješavaju svoje zemljište ustupljeno u trasi novoplaniranog puta.


Marko Antonio Brkić je prezentaciji prisustvovao kao gost, iznio je pozitivno mišljenje o novoplaniranoj trasi ulice Bleiburških žrtava i napomenuo da bi bilo dobro da se u projekat uključe i ostali putevi koji se priključuju trasi, da se razmišlja i o postavljanju instalacija uz trasu i da bi trebalo razgovarati sa lokalnom samoupravom da preuzme troškove cijepanja zemljišta.

Izlagač je uputio pitanje predstavnicima udruge Svjetlo Marijino vezano za zid na njihovoj parceli koji bi se trebao rušiti radi navedene trase. Predstavnici udruge Svjetlo Marijino nisu mogli dati odgovor dok se ne konzultiraju sa odgovornom osobom udruge. Udruga Svjetlo Marijino je imalo primjedbu jer im trasa ide preblizu njihovog objekta.


Za repliku se javio Marinko-Maka Ivanković , postavio je pitanje predstavnicima udruge Svjetlo Marijino jesu li oni odgovorne osobe. Predstavnici udruge su odgovorili da je odgovorna osoba Tereza! Nakon toga je Marinko-Maka Ivanković iznio tvrdnju da su on i Dragan Ostojić kao vijećnici MZ Bijakovići razgovarali sa Terezom kada se pravio zid i naglasio joj da će se poljski put širiti i da će se trebati rušiti zid. Tereza je odgovorila:“ Šteta rušiti ovako lijepi zid, ali ako bude trebalo šta ćemo“!!

Pero (Ante) Ostojić i Ante (Pero) Ostojić predstavnici posjednika Pero (Jakova) Ostojić su se javili za riječ istaknuvši da nisu protiv navedene trase ali da se vodi računa o njihovim parcelama k.č.:504, 505/1, 505/2 i 505/3 jer im se na istim nalazi vinograd i da bi ga morali „počupati“, a i trebaju riješiti ostavinsko pitanje.

Na kraju rasprave izlagač je zamolio prisutne posjednike i predstavnike posjednika parcela na navedenoj trasi da glasaju za načelnu suglasnost proširenja poljskog puta pri čemu od prisutnih nitko nije bio protiv, jedino dvije osobe su bile suzdržane.

Zaključak prezentacije


Svi prisutni vlasnici-posjednici i predstavnici istih su u načelu za provođenje projekta novoplanirane trase ulice Bleiburških žrtava ali da se vodi računa o navedenim problemima.

 

Napomena:

VmzB će u narednim danima obavijestiti telefonski pojedinačno sve posjednike-vlasnike parcela zahvaćene novoplaniranom trasom radi ishođenja usmene suglasnosti o uklanjanju suhozida i divljeg raslinja po 3 m u jednu i drugu stranu mjereno od sredine postojećeg poljskog puta.

One parcele čiji vlasnici-posjednici ne budu dali suglasnost za širenje biti će preskočene!

 

Idejno rješenje novoplanirane trase ulice Bleiburških žrtava možete preuzeti OVDJE.

Korisni Linkovi